Ochrana klienta, bezpečí, efektivita

Jsme investičním zprostředkovatelem dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu s registrací u ČNB pod č.j. 542/R/823/2006/1 a pojišťovacím agentem registrovaným u ČNB pod č. 207237PA dle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Jsme tedy subjektem, regulovaným pro český trh, jehož dohledovým orgánem je Česká národní banka.

Zásadním aspektem našeho podnikání je fakt, že veškeré naše aktivity probíhají na účet klienta a jeho jménem. Klient má tedy svá aktiva plně pod kontrolou a stále na svých účtech.

Z obchodního pohledu vidíme jako klíčové naše neustálé úsilí vyhledávat na trhu ty nejlepší nástroje a varianty pro naše klienty. Vybíráme takové produkty, které přinášejí maximální užitek bez ohledu na to, která instituce je nabízí.

Stížnost na postup NWD Finance, a.s. lze podat na uvedené kontaktní adrese, dále rovněž u Etické komise Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR - www.usfcr.cz). Etická komise USF je nezávislým orgánem, který prošetřuje stížnosti klientů, rozhoduje o jejich oprávněnosti a v případě zavinění ukládá opatření k nápravě či sankce. 

V případě, že dojde mezi společností NWD Finance, a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nabízením, poskytováním či zprostředkováním finančních produktů, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Finanční arbitr ČR nebo Česká obchodní inspekce.

Udržitelnost investic je k dispozici zde.
Reklamační řád je k dispozici zde
Oznamování porušení (whistleblowing) je k dispozici zde
Informace ohledně zpracovávání osobních údajů jsou k dispozici zde
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jana  Kyseľová, advokátka, email: jana.kyselova@kkpartners.cz.