Odměňování podle výsledků

Naše odměna se vypočítává podle hodnoty a výkonnosti portfolia klienta, což nás motivuje ke snaze o dosahování nejlepších výsledků. Tento přímý, spravedlivý a transparentní přístup při řízení portfolií slučuje zájmy obou zúčastněných stran – poradce i klienta a pomáhá dosahovat našeho společného cíle: poskytovat dlouhodobé a trvalé zhodnocení kapitálu při zachování co nejnižšího možného rizika.