Poradenství při nákupu

  • Vyhledáváme a vyhodnocujeme akviziční příležitosti
  • Definujeme rizika a klíčové okolnosti, které ovlivňují hodnotu cílové společnosti
  • Organizujeme nákupní proces a koordinujeme činnost dalších poradců nutných pro úspěšné zvládnutí transakce
  • Provádíme ocenění jako výsledek hloubkové prověrky společnosti (due diligence)
  • Vedeme vyjednávání o komerčních podmínkách transakce
  • Podílíme se na zajištění kapitálu, mezzaninového a seniorního akvizičního financování
  • Poskytujeme podporu po úspěšném vypořádání transakce včetně kalkulací pro verifikaci kupní ceny.