Our team

ŠTĚPÁN TVRDÝ

managing director, předseda investičního výboru

Štěpán působí v NWD ředitel společnosti a hlavní investiční manažer. Je zodpovědný za řízení a rozvoj společnosti NWD Finance a spolupráci s českými i mezinárodními finančními institucemi. Rovněž jako vedoucí člen investičního výboru se podílí na investiční strategii a jejím vyhodnocování. Svou kariéru zahájil v roce 1994 ve společnosti Agrobanka Praha jako specialista obchodování s cennými papíry. V letech 1996 až 2000 pracoval pro Českou spořitelnu a později pro Konsolidační banku Praha, kde se podílel na mezibankovních operacích s dluhopisy, pokladničními poukázkami a devizami. V roce 2000 stál u zrodu projektu CitiGold Wealth Management v české pobočce Citibank v divizi privátního bankovnictví, kde se zaměřoval na oblast investičního poradenství pro bonitní klientelu. Později byl zodpovědný i za segment investičních produktů Citibank v ČR a podílel se též na vývoji nových investičních nástrojů pro privátní klienty. Štěpán je držitelem makléřské licence ČNB s rozsahem na deriváty a je porotcem Finanční akademie Zlaté koruny.

 

TOMÁŠ ŘÍHA

senior investiční manager, člen investičního výboru

Tomáš je člen investičního výboru a je zodpovědný za péči o stávající klientelu, především správu a administraci portfolií, realizaci investiční strategie a poradenství v oblasti investičních nástrojů. V bankovním sektoru působí od roku 2003, před příchodem do NWD pracoval v HypoVereinsbank a v Komerční bance jako investiční specialista. Tomáš vystudoval finance na Vysoké škole finanční a správní a je držitelem certifikace ČNB VZ Č.j. 2010/10676/570 , PPZ č. 201489PPZ.

 

RADKO MATYÁŠ

analytik, člen investičního výboru

Radko působí v NWD jako analytik a kromě vývoje a správy interních systémů a reportingu má na starosti také modelaci portfolií a podílí se na tvorbě investiční strategie. V oblasti investic a kapitálových trhů působí již od studia na Vysoké škole ekonomické v Praze a postupně nasbíral zkušenosti s obchodováním s cennými papíry na vlastní účet, správou portfolia a analýzou investičních příležitostí v rámci hedge fondu a v neposlední řadě i řízením produktů investičního bankovnictví v Komerční bance.

 

 

JANA KYSELOVÁ

právník a compliance officer

Jana pracuje pro NWD Finance jako právník a compliance officer. Jana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2007 získávala své zkušenosti jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Kříž, Bělina & spol. Od roku 2011 spolupracovala jako advokát s KŠD Legal advokátní kancelář, kde nabyla rozsáhlé zkušenosti s prováděním komplexních právních auditů pro významné české i mezinárodní společnosti a poskytovala právní podporu při realizaci jejich obchodních projektů. V současné době působí jako samostatný advokát a specializuje se, mimo jiné, i na oblast podnikání na kapitálovém trhu a oblast pojišťovnictví.

 

KATEŘINA MARTÍNKOVÁ

financial director

Kateřina působí v NWD na pozici finančního managera, je zodpovědná za vedení firemních financí a účetních záležitostí, podílí se na přípravě reportingu a rovněž na komunikaci s institucemi státní správy. Své předešlé pracovní zkušenosti nabyla ve společnosti Autec Group a.s., kde měla na starosti péči o klíčové zákazníky, reporting a  správu finančních výkazů a dokumentace.